Heros

Heros, gevestigd in Sluiskil, is actief op het gebied van productie en verkoop van secundaire grondstoffen (verkregen na recycling van diverse rest- en bouwstoffen), waterbehandeling en havenfaciliteiten. Heros is met name in beeld als het gaat om bodemas, dit is wat er overblijft na verbranding van ons huishoudelijk afval. Dit herbruikbare materiaal wordt gebruikt als duurzaam alternatief voor fundering in de wegenbouw. Heros is een voortrekker in het cyclisch denken, oftewel ‘urban mining’.

De vraag

Heros ontwikkelde Granova. Dit is een doorontwikkeling van de bouwstof AEC-bodemas en uitermate geschikt om zand in grind te vervangen in beton en betonwaren. De verschillende soorten moesten allemaal een eigen label en kleur krijgen maar overduidelijk horen bij de Granova-familie.
Daarnaast kreeg Kijk & Huiver de vraag om een interne campagne te ontwikkelen om de kernwaarden van Heros: Betrokken, Resultaatgericht, Deskundig in Innovatief bij iedereen tussen de oren te krijgen. Dit moest op een laagdrempelige manier (lees: fun) en geschikt zowel de werkvloer als hoofdkantoor.

Wij gingen aan de slag met deze 4 kernwaarden. Er ging een heel traject van brainstormen aan vooraf maar uiteindelijk hebben we gekeken naar de 4 beginletters van deze waarden; we zochten naar een anker waarmee je al het personeel snel en duurzaam op de hoogte kunt brengen van deze waarde. En dat gaat nu eenmaal makkelijker met een ezelsbruggetje. Door de letters B-R-D-I steeds in wisselende volgorde te leggen bedachten we: ‘Heros. Daar zit BRooD In’. Passend bij de cultuur van Heros, een handen-uit-de-mouwen bedrijf waar vaak generaties van werknemers hun brood verdienen. Eerlijk, rauw en mooi.

Voor de campagne staan 4 échte Heros-medewerkers centraal, kantoor en werkvloer door elkaar. Zij zijn de ambassadeurs van deze campagne. Voor collega’s herkenbaar en niet te ‘reclamisch’.
Er kwam een teasercampagne, een aftrap in de bedrijfskantine met het bakken van tosti’s door de directie, er kwamen flyers en broekzakkaartjes, spandoeken bij de ingang en er wordt op de werkvloer aandacht aan besteed door initiatief-posters, personeelsmagazine en intranet. Inmiddels werken we al hard aan het vervolg hierop.

Ons
idee